پیام خود را بنویسید
 

روند تعداد کل دانشجویان آموزش عالی ایران به تفکیک جنسیت در ده سال اخیر 
 

تعداد کل دانشجویان آموزش عالی به تفکیک دوره تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


 

کانال موسسه در آپارات    کانال موسسه در اینستاگرام    کانال موسسه در تلگرام    کانال موسسه در تلگرام    چند رسانه ای