وظایف گروه

• تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و ارائه پیشنهادها
• تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی به منظور شناخت احتیاجات کشور به نیروی انسانی کارآزموده و متخصص
• طراحی و پیشنهاد برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
• تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه‌های آموزش عالی
• تهیه واجرای طرحهای پژوهشی مربوط به سیاستهای اتخاذ شده در تأمین منابع مالی و هزینه‌های آموزش عالی
• انجام بررسی های لازم در زمینه جذب نیروهای متخصص از طریق ارائه برنامه‌های لازم در این مورد
• انجام بررسی های لازم درباره بهره‌وری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و عرضه بازخورد لازم در این زمینه
• انجام سایر امور محوله
کانال موسسه در آپارات    کانال موسسه در اینستاگرام    کانال موسسه در تلگرام    کانال موسسه در تلگرام    چند رسانه ای