کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

دفتر تلفن

ریاست
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ نسرین نورشاهی ۲۳۵۱۷۱۱۷
۲ امیر مرسلی ۲۳۵۱۷۱۱۰
۳ میترا منوچهری یکتا ۲۳۵۱۷۱۶۰
۴ روابط عمومی ۲۳۵۱۷۱۶۱
۵ محمد صابری‌نژاد ۲۳۵۱۷۱۵۳
۶ زهرا نوری ۲۳۵۱۷۱۷۶
۷ قربانعلی باقری ۲۳۵۱۷۱۲۸
۸ حسین پرویزی ۲۳۵۱۷۱۰۹
۹ فرهاد آقایی ۲۳۵۱۷۱۱۹
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ معصومه قارون ۲۳۵۱۷۱۳۹
۲ محمد صالحی ۲۳۵۱۷۱۰۲
۳ رسول پاکدامن ۲۳۵۱۷۱۳۰
۴ نازنین شرف الاسلامی ۲۳۵۱۷۱۲۲
۵ ابوالفضل مظلوم ۲۳۵۱۷۱۵۲
۶ سکینه داودی ۲۳۵۱۷۱۸۲
۷ شیوا سیف‌اله‌زادگان ۲۳۵۱۷۱۵۰
۸ مژگان مهدوی ۲۳۵۱۷۱۷۲
۹ علی مرادی ۲۳۵۱۷۱۹۰
۱۰ امیرعباس محمدی ۲۳۵۱۷۱۷۴
۱۱ اکبر واشقانی فراهانی ۲۳۵۱۷۱۵۵
۱۲ محمود صباح ۲۳۵۱۷۱۵۵
۱۳ کیومرث مومنی ۲۳۵۱۷۱۵۵
۱۴ محمد علیزاده ۲۳۵۱۷۱۶۳
 
معاونت پژوهشی
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ رضا منیعی ۲۳۵۱۷۱۱۷
۲ فروزنده سعادتمند ۲۳۵۱۷۱۴۸
۳ مژگان مهرپرور ۲۳۵۱۷۱۶۶
۴ فریده جعفری ۲۳۵۱۷۱۳۴
۵ پروین قشلاقی ۲۳۵۱۷۱۰۳
۶ حامد کمالی ۲۳۵۱۷۱۱۱
 
گروه مطالعات و مدیریت در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ حمید جاودانی ۲۳۵۱۷۱۳۳
۲ احمدرضا روشن ۲۳۵۱۷۱۴۴
۳ اصغر زمانی ۲۳۵۱۷۱۷۰
۴ شادی روحانی ۲۳۵۱۷۱۴۳
۵ سمیه فریدونی ۲۳۵۱۷۱۱۸
 
گروه نوآوری آموزشی و درسی
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ سیده مریم حسینی لرگانی ۲۳۵۱۷۱۶۲
۲ زهرا رشیدی ۲۳۵۱۷۱۵۸
۳ فاتح مرادی نیاز ۲۳۵۱۷۱۸۵
۴ ندا رضایی ۲۳۵۱۷۱۴۲
 
گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ احمدعلی یزدان‌پناه ۲۳۵۱۷۱۷۱
۲ احمد سعیدی ۲۳۵۱۷۱۴۶
۳ داود جعفری ۲۳۵۱۷۱۳۵
۴ هما فضلی ۲۳۵۱۷۱۸۴
۵ ایمان جبلی ۲۳۵۱۷۱۸۳
۶ حامد شوقی ۲۳۵۱۷۱۳۲
۷ فاطمه عظامی ۲۳۵۱۷۱۴۷
۸ زینب امینی ۲۳۵۱۷۱۲۶
۹ فرزانه صحرائی ۲۳۵۱۷۱۴۰
۱۰ آیدین تاتاری ۲۳۵۱۷۱۵۴
۱۱ زهره سیفی پور ۲۳۵۱۷۱۲۹
 
گروه برنامه‌ریزی آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ مقصود فراستخواه ۲۳۵۱۷۱۵۶
۲ سیما بوذری ۲۳۵۱۷۱۶۵
۳ رشنوادی ۲۳۵۱۷۱۸۶
۴ مریم شهسواری ۲۳۵۱۷۱۵۱
 
گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ غلامرضا ذاکرصالحی ۲۳۵۱۷۱۴۱
۲ سیدهادی مرجائی ۲۳۵۱۷۱۷۳
۳ داود حاتمی ۲۳۵۱۷۱۳۱
۴ مهتاب پورآتشی ۲۳۵۱۷۱۵۹
۵ محمدحسین یوسف زاده ۲۳۵۱۷۱۴۹
 
گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ یعقوب انتظاری ۲۳۵۱۷۱۲۷
۲ یزدان ابراهیمی ۲۳۵۱۷۱۲۰
۳ محمدجواد صالحی ۲۳۵۱۷۱۷۸
۴ پریوش اسدی ۲۳۵۱۷۱۲۱
 
تیم رصد اشتغال دانش آموختگان
ردیف نام و نام‌خانوادگی خط آزاد و شماره داخلی
۱ حجت علایی ۲۳۵۱۷۱۹۱
۲ فاطمه واشقانی ۲۳۵۱۷۱۹۳

کلیدواژه ها: دفتر تلفن |