پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

بایگانی بخش Higher Education Management Studies

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ -

Mr. Ahmad Reza Roshan

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ -

Dr. Asghar Zamani

img_yw_news
شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ -

Dr. Somayeh Fereidouni

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ -

Dr. Hamid Javdani

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۵ -

Menu

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹ -

Responsibilities