پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲ -
با همکاری موسسه و شبکه متخصصان آموزش عالی:

سمینار آموزشی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی مولد در حوزه آموزش عالی برگزار شد

سمینار آموزشی فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی مولد در حوزه آموزش عالی توسط مهندس مهدی علیرضا پژوهشگر حوزه STEM و مدرس سابق انجمن روباتیک جوانان کانادا به صورت حضوری و مجازی با حضور بیش از یکصد نفر از اعضای شبکه متخصصان آموزش عالی چهارشنبه هفدهم آبان‌ماه در محل سالن شهید سلیمانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۴۰۲ -
در چهارمین جلسه میز پژوهشی صورت گرفت:

آسیب‌شناسی تجربه نخست اجرای لایحه سنجش و پذیرش

چهارمین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با مشارکت صاحبنظران برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲ -
در دومین جلسه میز پژوهشی انجام شد:

واکاوی شاخص های عدالت و نابرابری در آموزش‌عالی

دومین نشست میز پژوهشی احصاء مصادیق نابرابری در آموزش‌عالی ایران که به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ -
در ششمین جلسه شورای سیاستگذاری عنوان شد:

عضویت ۱۶۰۰ نفر در شبکه متخصصان آموزش عالی

دبیر شبکه متخصصان آموزش عالی از عضویت ۱۶۰۰ نفر در این شبکه خبر داد

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ -
در سومین جلسه میز پژوهشی صورت گرفت:

بررسی ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

سومین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با مشارکت صاحبنظران برگزار شد.    

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ -
با مشارکت صاحبنظران:

دومین جلسه میز پژوهشی الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی برگزار شد

دومین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با حضور...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ -
با مشارکت اندیشمندان:

نخستین جلسه میز پژوهشی مسائل حکمرانی آموزش عالی برگزار شد

نخستین جلسه میز پژوهشی مسائل حکمرانی آموزش عالی با موضوع چارچوب مفهومی و چیستی و چرایی حکمرانی آموزش عالی با توجه به شرایط ایران به مدیریت آقای دکتر احمد رضا روشن مدیر گروه مطالعات مدیریت در آموزش عالی موسسه، دبیری مریم شهسواری کارشناس ارشد گروه و با حضور اعضای میز به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ -
با مشارکت صاحب‌نظران برگزار شد:

نخستین جلسه میز پژوهشی الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

نخستین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به مدیریت دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه، دبیری هما فضلی و با حضور اعضای میز به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.    

img_yw_news
سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ -
درکنگره آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور صورت گرفت:

رونمایی از شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع)

شبکه ملی متخصصان آموزش عالی (شماع) همزمان با اولین کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور نیز در این کنگره رونمایی شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ -
با حضور صاحبنظران:

نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران برگزار شد

در راستای سلسله میزهای پژوهشی شبکه متخصصان آموزش عالی نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران با عنوان مفهوم عدالت و نابرابری در آموزش عالی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ -
توسط شبکه متخصصان آموزش عالی:

نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران برگزار می شود

در راستای سلسله میزهای پژوهشی شبکه متخصصان آموزش عالی نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران با عنوان مفهوم عدالت و نابرابری در آموزش عالی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ -
به صورت مجازی برگزار گردید:

چهارمین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها

چهارمین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها به صورت مجازی به میزبانی موسسه...

img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -

شبکه متخصصان آموزش عالی فراخوان عضویت داد

شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) مستقر در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از خبرگان، متخصصان و علاقمندان برای...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
به صورت مجازی برگزار گردید:

سومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها

سومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها به صورت مجازی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و...

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
به میزبانی موسسه:

دومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها برگزار شد

دومین جلسه میز پژوهشی «راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش تلفیقی در دانشگاه‌ها» به صورت مجازی و به میزبانی موسسه پژوهش...

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
به میزبانی موسسه برگزار می گردد:

دومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاه‌ها

دومین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاه‌ها در ذیل شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) به میزبانی...

img_yw_news
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ -
با مشارکت صاحبنظران:

نخستین جلسه میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی برگزار شد

نخستین جلسه میز پژوهشی "احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی" بصورت حضوری و مجازی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد...

img_yw_news
شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ -
با مشارکت صاحبنظران:

نخستین جلسه میز پژوهشی راهنمایی برای شیوه جاری سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها برگزار شد

نخستین جلسه میز پژوهشی "راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها" به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ -
برگزاری نخستین جلسه میز پژوهشی:

راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها

نخستین جلسه میز پژوهشی "راهنمایی برای شیوه جاری‌سازی آموزش ترکیبی در دانشگاهها" توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود.

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ -

تصویب سه میز پژوهشی در چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری شبکه متخصصان آموزش عالی

چهارمین جلسه شورای سیاستگذاری شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.  

img_yw_news
چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ -
در سومین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری:

از نشان شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) رونمایی شد

سومین جلسه شورای سیاستگذاری و راهبری شبکه متخصصان آموزش عالی (شماع) با حضور اعضاء

img_yw_news
چهارشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ -
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

شبکه متخصصان آموزش عالی کشور (شماع) تاسیس می شود

دکتر طاهری نیا در اولین جلسه شورای مشورتی نخبگان و متخصصان آموزش عالی بر اهمیت شکل گیری شبکه متخصصان آموزش عالی تاکید کرد...