بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
شنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۲ -
سخنرانی دکتر محمدجواد صالحی با موضوع:

اثر سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان بخش خصوصی

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر محمدجواد صالحی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ -
با حضور صاحبنظران:

نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران برگزار شد

در راستای سلسله میزهای پژوهشی شبکه متخصصان آموزش عالی نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران با عنوان مفهوم عدالت و نابرابری در آموزش عالی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ -
توسط شبکه متخصصان آموزش عالی:

نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران برگزار می شود

در راستای سلسله میزهای پژوهشی شبکه متخصصان آموزش عالی نخستین پنل میز پژوهشی احصای مصادیق نابرابری در آموزش عالی ایران با عنوان مفهوم عدالت و نابرابری در آموزش عالی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری با موضوع:

بازآفرینی دانشگاه به مثابه یک اکوسیستم توسعه دانایی

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری با موضوع:

تحلیل و طراحی نقش دانشگاهها و مراکز علم و فناوری استان آذربایجان غربی در اکوسیستم توسعه این استان

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری با موضوع:

تحلیل و توسعه سرمایه انسانی اشتغال‌پذیری در علوم پایه

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ -
دکتر ابراهیمی در گفتگو با خبرگزاری آنا:

تک رقمی شدن جایگاه علمی ایران در جهان در گروی توجه به اقتصاد است

مدیر امور پژوهشی موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: برای اینکه ایران در سطح جهان به رتبه تک رقمی برسد باید به بخش اقتصادی جامعه بیشتر توجه شود. 

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر یزدان ابراهیمی با موضوع:

پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۱ آبان ۱۴۰۱ -
به میزبانی موسسه:

نشست دوم پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد

نشست دوم پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با مشارکت صاحبنظران این حوزه به میزبانی موسسه برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱ -
به میزبانی موسسه:

پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی برگزار شد

پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با مشارکت صاحبنظران این حوزه به همت گروه اقتصاد آموزش عالی ...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ -
باهدف استفاده از نظرات صاحبنظران صورت گرفت:

برگزاری پنل تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان

پنل تخصصی "بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی" با هدف...

img_yw_news
پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ -

نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری...

img_yw_news
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ -

کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی منتشر شد

کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی رویکرد CDIO توسط دکتر یعقوب انتظاری عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ -

کتاب اقتصاد توسعه دانش بنیان منتشر شد

کتاب اقتصاد توسعه دانش بنیان، توسعه به مثابه ساخت اکوسیستم های دانش بنیان توسط دکتر یعقوب انتظاری...