کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای
وظایف گروه

• تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی پیرامون چگونگی اشتغال فارغ‌التحصیلان و ارائه پیشنهادها
• تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی به منظور شناخت احتیاجات کشور به نیروی انسانی کارآزموده و متخصص
• طراحی و پیشنهاد برنامه‌های تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور
• تهیه طرحهای شناخت منابع مالی بالقوه به منظور تأمین هزینه‌های آموزش عالی
• تهیه واجرای طرحهای پژوهشی مربوط به سیاستهای اتخاذ شده در تأمین منابع مالی و هزینه‌های آموزش عالی
• انجام بررسی های لازم در زمینه جذب نیروهای متخصص از طریق ارائه برنامه‌های لازم در این مورد
• انجام بررسی های لازم درباره بهره‌وری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و عرضه بازخورد لازم در این زمینه
• انجام سایر امور محوله
نشست دوم پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با مشارکت صاحبنظران این حوزه به میزبانی موسسه برگزار شد
پنل تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با مشارکت صاحبنظران این حوزه به همت گروه اقتصاد آموزش عالی ...
پنل تخصصی "بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی" با هدف...
نسخه چاپی نخستین شماره فصلنامه "اقتصاد توسعه دانش بنیان" به صاحب امتیازی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و سردبیری...
کتاب بازاندیشی آموزش مهندسی رویکرد CDIO توسط دکتر یعقوب انتظاری عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و...
کتاب اقتصاد توسعه دانش بنیان، توسعه به مثابه ساخت اکوسیستم های دانش بنیان توسط دکتر یعقوب انتظاری...