پیام خود را بنویسید
 

بایگانی بخش گفتگو در آموزش عالی

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 103 | تعداد کل بازدید های مطالب: 35,581 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری با موضوع:

تحلیل و طراحی نقش دانشگاهها و مراکز علم و فناوری استان آذربایجان غربی در اکوسیستم توسعه این استان

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ -

نخستین پیش همایش کنگره آموزش هدفمند مهارت محور- نیاز محور برگزار می شود

نخستین پیش همایش کنگره آموزش هدفمند مهارت محور- نیاز محور توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود  

img_yw_news
یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر رضا منیعی با موضوع:

پیمایش مشارکت فعال تحصیلی در دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاههای کشور

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر رضا منیعی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر یعقوب انتظاری با موضوع:

تحلیل و توسعه سرمایه انسانی اشتغال‌پذیری در علوم پایه

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یعقوب انتظاری عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر رضا منیعی با موضوع:

فهم دانش پژوهی آموزش‌عالی در تجربه زیسته استادان ایرانی؛ یک مطالعه روایت پژوهی

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر رضا منیعی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی با موضوع:

مطالعه دیدگاه و نظرات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در زمینه برنامه هفتم توسعه (بخش عتف)

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر یزدان ابراهیمی با موضوع:

پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانشجویان دانشگاههای دولتی تهران

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ -
برگزاری نشست تخصصی:

آینده دانشگاه ایرانی و مسأله آزاد اندیشی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می کند

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ -
برگزاری نشست تخصصی:

هدایت جریان رشد و جهش علمی کشور

نشست تخصصی هدایت جریان رشد و جهش علمی کشور توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی برگزار می شود

img_yw_news
شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۱ -
توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی برگزار می شود

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی با عنوان "آموزش عالی آینده را چگونه تصور می کنید؟" به همت...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ -
برگزاری نشست های تخصصی:

حکمرانی، رهبری و مدیریت آموزش عالی و بین المللی شدن آموزش عالی در دوران پسا کرونا

نشست های تخصصی حکمرانی، رهبری و مدیریت آموزش عالی و بین المللی شدن آموزش عالی در دوران پسا کرونا توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی...

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ -
برگزاری پنل تخصصی:

ارزیابی سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران

پنل تخصصی ارزیابی سیاست های خصوصی سازی آموزش عالی در ایران با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی...  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱ -

برگزاری ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ دوم اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ دوم " اﺷﺘﻐﺎل و ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ" برگزار می شود

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

برگزاری نشست تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی

نشست تخصصی " اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی" توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

هفته اول نشست علمی بررسی ظرفیت ها و پیش بایست های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان

این نشست با هدف بهبود اطلاعات و دانش کنشگران تولید دانش بنیان از ظرفیت ها، کاستی ها، ابزارها و پیش بایست های قانون جهش تولید...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ -

هفته دوم نشست علمی بررسی ظرفیت ها و پیش بایست های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان

این نشست با هدف بهبود اطلاعات و دانش کنشگران تولید دانش بنیان از ظرفیت ها، کاستی ها، ابزارها و پیش بایست های قانون جهش تولید...

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ -
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کنند:

سومین پیش‌نشست شانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام‌های دانشگاهی

این نشست به صورت حضوری و غیرحضوری (آنلاین) توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه علامه طباطبایی...

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌کند:

پنل تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی

برگزاری پنل تخصصی با عنوان بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در موسسه...

img_yw_news
پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ -
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌کند:

پنل تخصصی بررسی و تحلیل نوسان تقاضای ورود به آموزش عالی و جهت‌گیری‌های آینده

برگزاری پنل تخصصی با عنوان بررسی و تحلیل نوسان تقاضای ورود به آموزش عالی و جهت‌گیری‌های آینده در موسسه پژوهش و ...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ -
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می‌کند:

پنل تخصصی بررسی سیاست های مناسب آموزش عالی در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

این پنل در روز یکشنبه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ صبح در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار خواهد شد...

img_yw_news
شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ -
با حضور جمعی از روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها برگزار می شود:

نشست تخصصی (سهامداری دانشگاهها در صنایع و معادن) آری یا نه؟

نشست تخصصی "سهامداری دانشگاهها در صنایع و معادن" آری یا نه؟ با حضور جمعی از روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها به میزبانی موسسه برگزار می شود...

img_yw_news
سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ -
نشست رونمایی از کتاب:

روایت مقصود فراستخواه از مساله توسعه در ایران

دکتر محسن رنانی، دکتر عباس کاظمی و دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست رونمایی از کتاب...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی در نشست بررسی قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی موسسه در نشست بررسی قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سخنرانی می کند.

img_yw_news
شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند

نقد و بررسی کتاب: استادانِ استادان چه کردند؟ باحضور: نویسنده کتاب: دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی...

صفحه 1 از 5    
اولین
قبلی
1