بایگانی بخش سخنرانی و نشست های تخصصی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

سخنرانی دکتر مرجائی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

سخنرانی دکتر موسوی

img_yw_news
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

سخترانی دکتر نورشاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر موسوی

دکتر سید اسماعیل موسوی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع گذار به...

img_yw_news
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را در سومین نشست...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر جاودانی

img_yw_news
شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر طائی

دکتر حسن طائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تجربه زیسته مطالعات دانشگاهی خود را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر عباس بازرگان

دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران دیدگاههای خود را با موضوع تجربه ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق آمار و ارزیابی ارایه می کند...

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی

نعمت الله فاضلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تجربه زیسته مطالعات دانشگاهی خود را به اشتراک...

img_yw_news
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر روشن

img_yw_news
شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر روشن

img_yw_news
شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر سعید سمنانیان

دکتر سعید سمنانیان عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص بحران کرونا و فرایندهای آموزشی و...

img_yw_news
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر نسرین نورشاهی

دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع...

img_yw_news
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر مرجائی

دکتر سید هادی مرجائی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع مسئولیت اجتماعی دانشگاه در...

img_yw_news
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر محجوب

دکتر حسن محجوب عشرت آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری موضوع «تصمیم گیری با رویکرد شناختی - عصبی» را...

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر محمد فاضلی

دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص کرونا و آموزش بین رشته ای برای سیاست عمومی...

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بحران کرونا و آینده آموزش عالی؛ از امید به بازگشت تا...

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ -

سخنرانی آقای دکتر حمید جاودانی

 

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

img_yw_news
شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ -

با همکاری موسسه: نشست تخصصی آموزش عالی و توسعه پایدار برگزار می شود

نشست تخصصی آموزش عالی و توسعه پایدار توسط قطب علمی آموزش عالی و توسعه و با همکاری موسسه پژوهش و ...

img_yw_news
یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ -

سخنرانی خانم معصومه قارون

خانم معصومه قارون عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نتایج طرح پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور را...

img_yw_news
یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ -

سخنرانی دکتر نورشاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ -

سخنرانی دکتر عباس رشنوادی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ -

برگزاری نشست تخصصی تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران

نشست تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران؛ پیامدها و خلق گزینه های ممکن...

img_yw_news
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ -

سخنرانی دکتر هادی مرجائی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ -

سخنرانی خانم شادی روحانی

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

ارائه دکتر احمدرضا روشن

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ -

سخنرانی خانم معصومه قارون

./files/site1/images/News/02/photo_2019-11-10_11-48-33.jpg

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ -

سخنرانی دکتر احمدعلی یزدان پناه

دکتر احمدعلی یزدان پناه عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه...