بایگانی بخش آلبوم تصاویر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

سخنرانی جناب آقای دکتر علاالدین ازوجی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

سخنرانی جناب آقای دکتر جعفر توفیقی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

سخنرانی جناب آقای دکتر داور شیخاوندی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ -

مراسم پنجاهمین سال تأسیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ -

سخنرانی سرکار خانم ماندانا تیشه یار

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ -

کارگاه ارزیابی درونی کیفیت فعالیت های پژوهشی مؤسسه

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای دکتر هادی خانیکی

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای دکتر دیتر دومن

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای مهندس علیرضا مهنا

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

کارگاه بازنوآفرینی موسسه

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب دکتر حاجعیلی سپهوند

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

پنل تخصصی مطالعات تطبیقی - مطالعات تطبیقی درآموزش عالی: چارچوبهای مفهومی و روشی

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

پنل بیست و یکم میز آینده پژوهی: نقش ملی دانشگاهها در شرایط پیش روی کشور

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

پنل طرح مسئولیت اجتماعی

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی در محل موسسه

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای دکتر حمید جاودانی

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

پنل بیست و دوم میزآینده پژوهی: آینده مؤسسات پژوهشی کشور با تأکید بر ارزیابی آنها؛ مفاهیم، روشها و تجارب جهانی

img_yw_news
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای دکتر نوروز زاده

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

سخنرانی جناب آقای دکتر پاتریک رز و پروفسور رمینتاس زلویس

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۶

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

سخنرانی سرکار خانم دکتر سونا قلی زاده

img_yw_news
سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ -

سخنرانی سرکار خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

رونمایی از کتاب گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

پنل تخصصی مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان و سفارش‌گیری آنها از جامعه

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

سخنرانی آقای دکتر سید هادی مرجائی

img_yw_news
شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶ -

سخنرانی آقای دکتر محمد حق پناهی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه نیشابور

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶ -

عکس‌ها