کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

بایگانی بخش چاپ شده های جدید

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ -

کتاب های رصد اشتغال دانش آموختگان در سالهای تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و ۹۶-۱۳۹۵ منتشر شد

کتاب رصد اشتغال دانش آموختگان سالهای تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ و ۹۶-۱۳۹۵ توسط تیم تحقیقاتی پیمایش وضعیت اشتغال دانش آموختگان در موسسه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ -

چاپ شده های جدید