پیام خود را بنویسید
 

بایگانی بخش آرشیو اخبار

img_yw_news
شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ -

دومین پنل از پنل‌های تخصصی با موضوع "بررسی آینده تشکیل شبکه منطقه‌ای دانشگاهها در کشور و تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی"

در راستای سلسله پنل‌های تخصصی آینده پژوهی آموزش عالی دومین پنل از پنل‌های تخصصی با موضوع "بررسی آینده تشکیل شبکه منطقه‌ای دانشگاهها در کشور و تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی" با هدف توسعه و تحقق سیاست تمرکززدایی، تفویض اختیار ساختاری و منطقه‌ای شدن آموزش عالی و با حضور تنی چند از رؤسای دانشگاهها، مدیران محترم حوزه ستادی و دانشگاهها، نمایندگان علمی دستگاههای مرتبط و صاحبنظران دانشگاهی در روز یکشنبه مورخ 27 تیرماه ساعت 15 تا 18 در سالن جلسات طبقه چهارم مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار می‌شود. 

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ -

دعوت عموم علاقمندان در پنل تخصصی میزآینده پژوهی

از کلیه علاقمندان دعوت می شود در پنل تخصصی میز آینده پژوهی آموزش عالی ایران با عنوان «جهان متحول، دانشگاه ایرانی و آینده یاددهی-یادگیری» که با حضور دکتر فریده مشایخ، دکتر پروین کدیور، دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم و صاحبنظران عرصه آموزش عالی در تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۳ راس ساعت ۱۱ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود، حضور بهم رسانند.

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳ -

آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان

برگزاری نشست مشترک مقدماتی برای بحث درباره ابعاد همکاری‌های علمی و مطالعاتی راجع به "آینده بین المللی شدن آموزش عالی در جهان و نحوه مواجهه خلاق دانشگاههای ایران با آن" این نشست با حضور رئیس محترم دانشگاه بین المللی امام خمینی و معاونان ایشان و ریاست...

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ -

پنل آینده پژوهی

نشست تخصصی : پنل آینده پژوهی با عنوان «مهمترین موضوعات کانونی در آینده نظام علمی و آموزش عالی کشور برای ملاحظه آنها در تدوین برنامه ششم توسعه (بخش آموزش، علم و فناوری)» این نشست با دعوت از اندیشمندان و متخصصان حوزه های مختلف آموزش عالی در تاریخ سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ در این موسسه برگزار گردید.