پیام خود را بنویسید
 

بایگانی بخش پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

کارنامه علمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ -

اعضای گروه

img_yw_news
سه شنبه ۴ آبان ۱۳۸۹ -

وظایف