دریافت مصوبات

مصوبات تاریخ دریافت فایل
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1398.12.05
چهلمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1398.11.26
سی و نهمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی - پیوست یک 1398.04.30
سی و نهمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1398.04.30
سی و هشتمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1397.12.05
سی و هفتمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1397.04.19
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1397.03.20
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1397.01.28
نشست عادی هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1396.11.01
نشست عادی هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1396.03.31
سی و چهارمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1395.12.09
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1395.12.04
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1395.09.06
سی و سومین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1395.03.24
سی و دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1394.07.11
سی و یکمین نشست هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1394.02.06
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1393.10.15
مصوبات سی امین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1393.10.08
مصوبات بیست و نهمین نشست عادی از دوره سوم 1393.07.27
مصوبات بیست و هشتمین نشست عادی از دوره سوم 1393.07.07
بیست و هفتمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1392.12.24
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1392.10.04
بیست و چهارمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1391.03.28
بیست و پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1391.07.09
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1390.12.28
بیست و سومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1390.06.16
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1390.05.04
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1389.12.18
بیست و دومین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1389.06.03
بیست و یکمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1388.04.10
بیستمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1388.03.20
نشست فوق العاده هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1387.06.31
نوزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1387.04.25
هجدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1387.03.09
هفدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1387.03.06
شانزدهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1386.08.05
پانزدهمین نشست از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1385.10.06
هیات امنای منطقه دو پژوهشی در اجلاس مشترک هیات امنای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی 1385.09.08
چهاردهمین نشست عادی از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1385.04.27
سیزدهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1384.05.31
دوازدهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1384.02.29
یازدهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1384.01.29
دهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1383.12.06
نهمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1383.10.16
هشتمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1383.06.12
هفتمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1382.12.14
ششمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1382.08.15
هشتمین اجلاس مشترک هیات های امنای دانشگاهها 1382.05.13
هفتمین اجلاس مشترک هیات های امنای دانشگاهها 1381.04.29
پنجمین جلسه از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1381.04.24
چهارمین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1380.11.10
ششمین اجلاس مشترک هیات های امنای دانشگاهها 1380.04.06
سومین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1379.12.13
دومین جلسه از دوره سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1379.03.01
اولین جلسه مشترک از دور سوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1378.11.09
چهارمین اجلاس مشترک ههیات امنای منطقه دو پژوهشی 1378.07.28
جلسه مشترک هیات امنای مناطق یک و دو پژوهشی 1377.10.10
اولین جلسه هیات امنای مناطق یک و دو پژوهشی 1377.03.07
پنجمین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1376.07.23
مصوبات چهارمین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1376.02.08
سومین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1375.04.02
مصوبات دومین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1374.12.24
اولین جلسه از دوره دوم هیات امنای منطقه دو پژوهشی 1374.06.12
هفتمین جلسه هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه چهار پژوهشی تهران 1373.09.06
سومین جلسه هیات امناء منطقه چهار تهران (موسسات پژوهشی علوم انسانی) 1372.04.15
دومین جلسه هیات امنای منطقه چهار (موسسات پژوهشی) 1371.10.28
اولین جلسه هیات امنای منطقه چهار تهران ( موسسات پژوهشی علوم انسانی) 1371.05.19

هیات امنای منطقه دو پژوهشی

            


         کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | omana

Designed & Developed by : Yektaweb