قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 31 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 32 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟
:: روش تحقیق آمیخته
:: مدیریت دانش برای بخش عمومی

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391
:: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392
:: Higher Education in Iran 2012-2013
:: کتاب شاخص آموزش عالی

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

صفحه 3 از 2    
بعدی
آخرین