قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 24 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 21 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: Higher Education in Iran 2012-2013
:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: روش تحقیق آمیخته
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک


 نویسنده/مترجم: رابرت بیرن بائوم
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی؛ ارتقای کیفیت دانشگاه ها در راستای توسعه


 نویسنده/مترجم: دیوید کمپبل، الیاس کارایانیس
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: پژوهش در آموزش عالی ایران


 نویسنده/مترجم: غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران


 نویسنده/مترجم: یعقوب انتظاری و همکاران
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟


 نویسنده/مترجم: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)


 نویسنده/مترجم: جفری ال. بولر
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.42
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 380000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: روش تحقیق آمیخته


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2012-2013


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس ملی آموزش عالی سال‌های 1392-1388


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1390


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1389


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 160000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل شاخص های آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 54000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1387


 نویسنده/مترجم: یوسف محمدنژاد عالی زمینی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1387-1388)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: معصومه قارون
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سند ملی و فرابخشی؛ تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 10000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری


 نویسنده/مترجم: کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 6


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 1500 ریال
 امتیاز کاربران: 4.25
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ايران سال تحصيلی 73-1372


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 14000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده


 نویسنده/مترجم: سارا ریچاردسون
 قیمت: 330000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی


 نویسنده/مترجم: سید هادی مرجائی
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 700000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی


 نویسنده/مترجم: سالواتور باربارو
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.66
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب شاخص آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 170000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1390-1389)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس پهنه بندی آموزش عالی ایران سال تحصیلی (1389-1388)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1388


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزیده مقالات دایرۀ المعارف آموزش عالی (جلد دوم)


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 25000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: راهنمای آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر مهشید رسوخی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: زنان و آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران سال (1387-1357)


 نویسنده/مترجم: سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر سید جواد صالحی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت اطلاعات علمی مبتنی بر وب


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سلطانی نژاد
 قیمت: 21000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 600 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy