قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 34 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 33 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری
:: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی
:: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391
:: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392
:: Higher Education in Iran 2012-2013
:: کتاب شاخص آموزش عالی

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: برنامه های کارآفرینی در دانشگاه های مدرن


 نویسنده/مترجم: میشل اچ. موریس، دونالد اف. کوراتکو، جفری آر. کورنوال
 قیمت: 650000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 94


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران


 نویسنده/مترجم: مجری و تیم تحقیقاتی شبکه پیمایش
 قیمت: 1000000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 92


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 90


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده


 نویسنده/مترجم: سارا ریچاردسون
 قیمت: 330000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی


 نویسنده/مترجم: سید هادی مرجائی
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 700000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 84


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.2
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 380000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.66
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب شاخص آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس ملی آموزش عالی سال‌های 1392-1388


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دستنامه یاددهی-یادگیری در آموزش عالی: ارتقای عمل آکادمیک


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1390


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اقتصاد توسعه دانش بنیان


 نویسنده/مترجم: یعقوب انتظاری
 قیمت: 800000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: طراحی برنامه درسی در آموزش عالی از نظریه تا عمل


 نویسنده/مترجم: جرالدین اونیل
 قیمت: 450000 ریال
 امتیاز کاربران: بدون امتیاز
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 93


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 91


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک


 نویسنده/مترجم: رابرت بیرن بائوم
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی؛ ارتقای کیفیت دانشگاه ها در راستای توسعه


 نویسنده/مترجم: دیوید کمپبل، الیاس کارایانیس
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: پژوهش در آموزش عالی ایران


 نویسنده/مترجم: غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران


 نویسنده/مترجم: یعقوب انتظاری و همکاران
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟


 نویسنده/مترجم: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.25
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 85


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)


 نویسنده/مترجم: جفری ال. بولر
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.42
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی


 نویسنده/مترجم: سالواتور باربارو
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 80


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: روش تحقیق آمیخته


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2012-2013


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تدبیر دولت ها در امر پژوهش


 نویسنده/مترجم: مریم اشرفی و محمد عباسی
 قیمت: 800000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 نویسنده/مترجم: احمد حیدری عبدی
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 170000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت دانش برای بخش عمومی


 نویسنده/مترجم: گروه نویسندگان سازمان بهره وری آسیایی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاهها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها


 نویسنده/مترجم: دکتر حمید جاودانی
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1390-1389)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 91-1390


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس پهنه بندی آموزش عالی ایران سال تحصیلی (1389-1388)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1