قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 31 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 32 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟
:: روش تحقیق آمیخته
:: مدیریت دانش برای بخش عمومی

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391
:: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392
:: Higher Education in Iran 2012-2013
:: کتاب شاخص آموزش عالی

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران


 نویسنده/مترجم: مجری و تیم تحقیقاتی شبکه پیمایش
 قیمت: 1000000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 92


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 90


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395


 نویسنده/مترجم: دکتر مقداد میرابی
 قیمت: 700000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 84


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 80


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: Higher Education in Iran 2012-2013


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس ملی آموزش عالی سال‌های 1392-1388


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1390-1389)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 91-1390


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1389


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 160000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1387


 نویسنده/مترجم: یوسف محمدنژاد عالی زمینی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 600 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 93


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 91


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 85


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 380000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سعیدی
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.66
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1390


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391


 نویسنده/مترجم: دکتر رضا منیعی
 قیمت: 200000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس پهنه بندی آموزش عالی ایران سال تحصیلی (1389-1388)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 350000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1388


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 150000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1387-1388)


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 3.9
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 6


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 1500 ریال
 امتیاز کاربران: 4.25
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آمار آموزش عالی ايران سال تحصيلی 73-1372


 نویسنده/مترجم: گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
 قیمت: 14000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy