قفسه‌های كتاب

:: کتاب‌های چاپ شده 31 كتاب
:: انتشارات دوره‌ای 32 كتاب
:: مجله نامه آموزش عالی 0 كتاب

پر فروش ترین کتاب ها

:: کتاب شاخص آموزش عالی
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393
:: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟
:: روش تحقیق آمیخته
:: مدیریت دانش برای بخش عمومی

پر امتیازترین کتاب ها

:: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 3
:: اطلس آموزش عالی سال تحصیلی (1386-1387)
:: تحلیل شاخص های آموزش عالی
:: آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391
:: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار
:: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست
:: تدبیر دولت ها در امر پژوهش
:: گزارش ملی آموزش عالی ایران سال 1392
:: Higher Education in Iran 2012-2013
:: کتاب شاخص آموزش عالی

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

  :: دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک


 نویسنده/مترجم: رابرت بیرن بائوم
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی؛ ارتقای کیفیت دانشگاه ها در راستای توسعه


 نویسنده/مترجم: دیوید کمپبل، الیاس کارایانیس
 قیمت: 300000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 3000000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی


 نویسنده/مترجم: سید هادی مرجائی
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 3
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)


 نویسنده/مترجم: جفری ال. بولر
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.42
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: برابری و کارایی در آموزش عالی عمومی


 نویسنده/مترجم: سالواتور باربارو
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتاب شاخص آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: مقصود فراستخواه
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 120000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: اقتصاد خرد آموزش عالی نظریه و سیاست


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 170000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت دانش برای بخش عمومی


 نویسنده/مترجم: گروه نویسندگان سازمان بهره وری آسیایی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دانشگاهها و جهانی شدن: مفاهیم و رویکردها


 نویسنده/مترجم: دکتر حمید جاودانی
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل شاخص های آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر سیما بوذری
 قیمت: 54000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: راهنمای آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر مهشید رسوخی
 قیمت: 50000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: زنان و آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران سال (1387-1357)


 نویسنده/مترجم: سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر سید جواد صالحی
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مدیریت اطلاعات علمی مبتنی بر وب


 نویسنده/مترجم: دکتر احمد سلطانی نژاد
 قیمت: 21000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: کتابشناسی پژوهش در آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 30000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده


 نویسنده/مترجم: سارا ریچاردسون
 قیمت: 330000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: پژوهش در آموزش عالی ایران


 نویسنده/مترجم: غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران


 نویسنده/مترجم: یعقوب انتظاری و همکاران
 قیمت: 500000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟


 نویسنده/مترجم: دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی
 قیمت: 100000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.25
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: حقوق آموزش عالی مفاهیم و مسائل


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 400000 ریال
 امتیاز کاربران: 4.2
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: روش تحقیق آمیخته


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تدبیر دولت ها در امر پژوهش


 نویسنده/مترجم: مریم اشرفی و محمد عباسی
 قیمت: 800000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه آموزش عالی و میزان تحقق آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 نویسنده/مترجم: احمد حیدری عبدی
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 1
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 250000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: دستنامه یاددهی-یادگیری در آموزش عالی: ارتقای عمل آکادمیک


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 220000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: شصت سال آموزش عالی تحقیقات و فناوری در ایران


 نویسنده/مترجم: دکتر یعقوب انتظاری
 قیمت: 140000 ریال
 امتیاز کاربران: 4
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: گزیده مقالات دایرۀ المعارف آموزش عالی (جلد دوم)


 نویسنده/مترجم:
 قیمت: 25000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی


 نویسنده/مترجم: معصومه قارون
 قیمت: 40000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: سند ملی و فرابخشی؛ تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه از نخبگان


 نویسنده/مترجم: دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
 قیمت: 10000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy
  :: تعاریف و مفاهیم آماری علوم، تحقیقات و فناوری


 نویسنده/مترجم: کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری
 قیمت: 20000 ریال
 امتیاز کاربران: 5
 موجودی انبار: موجود
  Buy