پیام خود را بنویسید
کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام چند رسانه ای

اهداف

اهداف

 ۱- انتشار و انتقال دانش آموزش عالی در میان نقش آفرینان و ذینفعان آموزش عالی

 ۲- توسعه کمی و کیفی پژوهش در قلمرو آموزش عالی با تاکید بر تولید دانش بومی

 ۳- افزایش قابلیت ها و ظرفیت سازی برای تبدیل یافته های پژوهشی به بسته های سیاستی با رویکرد به آینده

 ۴- پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی، سیاست گذاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی حوزه آموزش عالی

 ۵- نوآفرینی سازمانی در جهت تحقق اهداف و ماموریت ها

 


کلیدواژه ها: اساسنامه | اساسنامه موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی |