كتاب‌های عرضه شده برای فروش

0
نویسنده/مترجم:
معصومه قارون
قیمت: 40000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر سید جواد صالحی
قیمت: 40000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
قیمت: 10000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
دکتر احمد سلطانی نژاد
قیمت: 21000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری
قیمت: 20000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
قیمت: 30000 ریال
موجودی انبار: موجود
4.3
نویسنده/مترجم:
قیمت: 1500 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
قیمت: 600 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
قیمت: 14000 ریال
موجودی انبار: موجود
   
7
بعدی
آخرین