كتاب‌های عرضه شده برای فروش

0
نویسنده/مترجم:
یوسف محمدنژاد عالی زمینی
قیمت: 120000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
دکتر مهشید رسوخی
قیمت: 50000 ریال
موجودی انبار: موجود
0
نویسنده/مترجم:
دکتر سیما بوذری
قیمت: 120000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر سیما بوذری
قیمت: 120000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
معصومه قارون
قیمت: 40000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
سیده مریم حسینی لرگانی، دکتر سید جواد صالحی
قیمت: 40000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر غلامرضا ذاکرصالحی
قیمت: 10000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر احمد سلطانی نژاد
قیمت: 21000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
کمیته آمار بخشی علوم، تحقیقات و فناوری
قیمت: 20000 ریال
موجودی انبار: موجود