پیام خود را بنویسید
 

كتاب‌های عرضه شده برای فروش

0
نویسنده/مترجم:
دکتر محمد جواد صالحی
قیمت: 3000000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر احمد سعیدی
قیمت: 4500000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
سید اسماعیل موسوی و همکاران
قیمت: 6000000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
قیمت: 300000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
دکتر احمد سعیدی
قیمت: 5500000 ریال
موجودی انبار: موجود
3
نویسنده/مترجم:
گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات
قیمت: 2900000 ریال
موجودی انبار: موجود
3
نویسنده/مترجم:
قیمت: 300000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
مهتاب پورآتشی
قیمت: 3990000 ریال
موجودی انبار: موجود
5
نویسنده/مترجم:
مهدی دهمرده، اصغر زمانی
قیمت: 2990000 ریال
موجودی انبار: موجود
   
اولین
قبلی
1
...