انتشارات دوره‌ای


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   
 2   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 3    فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 86      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 4    آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 96-1395   دکتر مقداد میرابی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 5   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 85      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 6   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 84      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1396   admin   
 7   آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 95-1394   دکتر احمد سعیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1396   admin   
 8   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 80      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   
 9   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 79      موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   
 10   آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393   دکتر احمد سعیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1395   admin   
صفحه 1 از 13
اولین
قبلی
1
...
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌