انتشارات دوره‌ای


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 94
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1399   admin   Buy
 2   رصد اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی 93-1392 آموزش عالی ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 مجری و تیم تحقیقاتی شبکه پیمایش   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 3   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 93
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 4   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 92
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 5   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 91
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 6   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 90
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 7   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 89
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 8    آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 97-1396
(عرضه شده برای فروش)
 
 دکتر مقداد میرابی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 9   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 88
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 10   فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 87
(عرضه شده برای فروش)
 
    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   Buy
صفحه 1 از 14
اولین
قبلی
1
...
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌