کتاب‌های چاپ شده


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   پژوهش در آموزش عالی ایران   غلامرضا ذاکرصالحی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   
 2   تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام   مقصود فراستخواه   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   
 3   محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران   یعقوب انتظاری و همکاران   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 4   دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی   سید هادی مرجائی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   
 5   الزامات و زیرساخت‌های جذب دانشجویان بین المللی به ایران   غلامرضا ذاکرصالحی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 6   الزامات و زیرساخت‌های لازم برای جذب دانشجوی بین المللی در ایران   یعقوب انتظاری   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 7   تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه‌های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن   زهرا رشیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 8   جهانی شدن دانشگاه‌ها در ایران، تحول در برنامه درسی دانشگاهی   زهرا رشیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 9   مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا (با اولویت کشورهای پیشرو) و رهیافت‌هایی برای ایران   مهتاب پورآتشی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 10   شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه در کشورهای دنیا و ایران   مهتاب پورآتشی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
صفحه 1 از 7
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌