کتاب‌های چاپ شده


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   الزامات و زیرساخت‌های جذب دانشجویان بین المللی به ایران   غلامرضا ذاکرصالحی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 2   الزامات و زیرساخت‌های لازم برای جذب دانشجوی بین المللی در ایران   یعقوب انتظاری   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 3   تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه‌های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن   زهرا رشیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 4   جهانی شدن دانشگاه‌ها در ایران، تحول در برنامه درسی دانشگاهی   زهرا رشیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 5   مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا (با اولویت کشورهای پیشرو) و رهیافت‌هایی برای ایران   مهتاب پورآتشی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 6   شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه در کشورهای دنیا و ایران   مهتاب پورآتشی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 7   بررسی تطبیقی ساختار دانشگاه‌ها در کشورهای دنیا و ایران در جهت پیشنهادی برای کوچک سازی دانشگاه‌ها و گروه‌های تحصیلی   سمیه فریدونی، زهرا رشیدی، شادی روحانی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 8   گسست و باز پیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت   حمید جاودانی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 9   مجموعه سخنرانی های میزگرد: آموزش عالی به کجا می رود؟   دکتر محمد یمنی دوزی سرخابی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 10   رهبری تغییر در آموزش عالی (راهنمای عملی در تحول علمی)   جفری ال. بولر   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1396   admin   
صفحه 1 از 7
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌