کتاب‌های چاپ شده


# عنوان کتاب مولف ناشر تاریخ انتشار ارسال کننده
 1   دانشگاه ها چگونه کار می کنند؟ سازمان علمی و رهبری آن از منظر سیبرنتیک
(عرضه شده برای فروش)
 
 رابرت بیرن بائوم   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 2   یادگیری جهان وطنی برای عصر جهانی شدن: آموزش عالی در جهانی درهم تنیده
(عرضه شده برای فروش)
 
 سارا ریچاردسون   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 3   حکمرانی معرفت شناسانه در آموزش عالی؛ ارتقای کیفیت دانشگاه ها در راستای توسعه
(عرضه شده برای فروش)
 
 دیوید کمپبل، الیاس کارایانیس   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 4   پژوهش در آموزش عالی ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 غلامرضا ذاکرصالحی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 5   تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی؛ ایستاده در گذر ایام
(عرضه شده برای فروش)
 
 مقصود فراستخواه   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 6   محورهای توسعه دانش بنیان؛ چارچوب مفهومی و داده های ایران
(عرضه شده برای فروش)
 
 یعقوب انتظاری و همکاران   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   Buy
 7   دانشگاه کار آفرین و کارآفرینی دانشگاهی؛ بررسی مسائل و الزامات زیرساختی
(عرضه شده برای فروش)
 
 سید هادی مرجائی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1398   admin   Buy
 8   الزامات و زیرساخت‌های جذب دانشجویان بین المللی به ایران   غلامرضا ذاکرصالحی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 9   الزامات و زیرساخت‌های لازم برای جذب دانشجوی بین المللی در ایران   یعقوب انتظاری   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
 10   تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه‌های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن   زهرا رشیدی   موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی   1397   admin   
صفحه 1 از 8
اولین
قبلی
1
 
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | معرفی كتاب | جستجوی كتاب‌