کتاب‌های چاپ شده: شامل کلیه کتاب‌ها و گزارشات غیر ادواری می باشد.


دانشگاه ها و توسعه منطقه ای؛ ارزیابی منتقدانه از تنش ها و تناقضات
Author رومولو پینیرو، پاول بنورث، گلن جونز Translator دکتر امیر حسین کیذوری، دکتر مجتبی غلامیان
Publisher موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی Publish Date 1398
Publish Time اول Pages Number 307
Cost 650000 Poster admin
Cover type گلاسه Size
DOI Code Dewey Code
LC Code File -
Description
Average:
Rate numbers: 0Rate the book
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 650000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
Back to book treasure homepage | Back to selected book topic