انتشارات دوره‌ای: شامل کتاب‌ها و گزارشات ادورای چاپ شده توسط موسسه می باشد.


فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 90
مولف مترجم
ناشر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاریخ انتشار 1398
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 150
قیمت پشت جلد 250000 ارسال کننده admin
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح
در این شماره از فصلنامه علمی پژوهشی "پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی" مقالات زیر منتشر شده است:
  • بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر پیچیدگی اقتصادی کشورها، ناصر علی عظیمی
  • بررسی و تحلیل نقش سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری و برهم کنش آنها بر رشد اقتصادی، فرهاد ترحمی و متین بلدی
  • ارائه مدلی به منظور تحلیل توسعه دانشگاه های منطقه ای با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری - تفسیری، ملیحه رشیدی و امیرحسین کیذوری
  • پژوهشی کیفی درباره شناسایی موانع خلقِ دانشگاه در دانشگاه، فاطمه نارنجی ثانی و سیدمحمد میرکمالی
  • فراتحلیل عامل اثرگذار بر بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه، سید شهابالدین سید حاتمی، یوسف نامور، توران سلیمانی و عادل زاهد بابلان
  • مفهوم پردازی پدیده سایش از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه های جامع شهر تهران؛ مطالعه­ای زمینه ای، زهرا رشیدی و مقصود فراستخواه
میانگین امتیازات: 5
تعداد آرا: 1امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

قیمت فروش - ریال: 250000 - :
تعداد درخواستی برای خرید:
برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى