انتشارات دوره‌ای: شامل کتاب‌ها و گزارشات ادورای چاپ شده توسط موسسه می باشد.


فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 69
مولف مترجم
ناشر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاریخ انتشار 1392
نوبت چاپ اول تعداد صفحات
قیمت پشت جلد 40000 ریال ارسال کننده admin
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح

در این شماره:
• چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه تالیف دکتر مقصود فراستخواه
• تلفیق مدیریت مشارکتی و سیستم های فازی برای ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان تالیف دکتر حسن خادمی زارع و دکتر محمدباقر فخرزاد
• اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر رشد اقتصادی به تفکیک مناطق مختلف جهان تالیف دکتر محمدجواد صالحی، دکتر جعفر عبادی و دکتر گشتاسب مظفری
• نقش آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور خودکارآمدی عمومی دانشجویان تالیف عادل محسنی، سید حسین موسوی و محمد جمالی
• تأثیر عوامل آموزشی، اجتماعی و فرهنگی بر تمایل به مهاجرت از کشور در دانشجویان دانشگاه تهران تالیف دکتر رضوان حکیم زاده، دکتر ابراهیم طلایی و ماندانا جوانک
• دیدگاه استادان دانشگاه در خصوص کاربرد تفکر انتقادی در فرایند تدریس تالیف دکتر جواد حاتمی، بتول احمدزاده و دکتر اسکندر فتحی آذر
• توانمندیها و مهارتهای مؤثر و موردنیاز برای تدریس در دانشگاه تالیف دکتر مقصود امین خندقی، غلامعلی سیفی
• بررسی ادراک دانشجویان از سیاستها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه و میزان تخلفات تحصیلی تالیف دکتر محمدرضا شهبازی، مریم مالکی و دکتر پرویز ساکتی
• چکیده مقالات به زبان انگلیسی

هیات تحریریه:
دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دکتر عباس بازرگان، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر هوشنگ مهریار، دکتر رضا نوروززاده

میانگین امتیازات:
تعداد آرا: 0امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى