انتشارات دوره‌ای: شامل کتاب‌ها و گزارشات ادورای چاپ شده توسط موسسه می باشد.


فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 68
مولف مترجم
ناشر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاریخ انتشار 1392
نوبت چاپ اول تعداد صفحات 188
قیمت پشت جلد 40000 ریال ارسال کننده admin
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح

در این شماره:
• باورهای معرفتی دانشجویان و تأثیر متغیرهای زمینه ای برآن تالیف دکتر حیدر مختاری، دکتر محمدرضا داورپناه و دکتر محمدرضا آهنچیان
• وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی تالیف دکتر مرتضی کرمی، منصوره ایران نژاد و زهرا جعفری کرفستانی
• انتخاب سازکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی تالیف دکتر یعقوب انتظاری و حسن محجوب
• نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تأکید بر زیرساختهای پیاده سازی مدیریت دانش تالیف امیررضا کنجکاو منفرد، دکتر سعید سعیدا اردکانی، دکترسیدمحمدطباطبایی نسب و دکتر سید محمود زنجیرچی
• ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی تالیف دکترحسین کارشکی، سمیه بهمن آبادی
• مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده تالیف دکترعنایت عباسی، دکتر سیدیوسف حجازی و دکتر هوشنگ ایروانی
• ارزیابی بازدهی مورد انتظار دانشجویان از تحصیلات دانشگاهی تالیف محمد اسدبگی، دکتر ابوالقاسم نادری و دکتر یعقوب انتظاری
• پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد تالیف دکتر علی اکبر سلیمانیان، حمید درودی و زینب گل پیچ
• چکیده مقالات به زبان انگلیسی

هیات تحریریه:
دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دکتر عباس بازرگان، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر هوشنگ مهریار، دکتر رضا نوروززاده

میانگین امتیازات:
تعداد آرا: 0امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى