انتشارات دوره‌ای: شامل کتاب‌ها و گزارشات ادورای چاپ شده توسط موسسه می باشد.


فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی شماره 66
مولف مترجم
ناشر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاریخ انتشار 1391
نوبت چاپ اول تعداد صفحات
قیمت پشت جلد 20000 ارسال کننده admin
نوع جلد اندازه
کد DOI کد دیویی
کد ال سی فایل کتاب -
توضیح

در این شماره:
• تأثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران تالیف دکتر کیومرث شهبازی و دکتر محمدحسنی
• ممیزی کیفیت آموزش مؤسسات آموزش عالی در قالب مدل مدیریت کیفیت فراگیر با رویکرد فازی تالیف دکتر سید محمود زنجیرچی و احمد حاجی مرادی
• انتخاب استاد نمونه براساس مدل تاپسیس سلسله مراتبی در محیط فازی تالیف دکتر محمد رحیم رمضانیان و ابوالقاسم زارعی دودجی
• ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهتگیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان تالیف دکتر محمد اکبری بورنگ، دکتر حسین جعفری ثانی، دکتر محمدرضا آهنچیان و دکتر حسین کارشکی
• بررسی ویژگیهای سازمان یادگیرنده با تمرکز بر زیرنظامهای مدیریت دانش و فناوری تالیف اعظم اسفیجانی، حسینعلی بختیار نصرآبادی و محمد بختیار نصرآبادی
• بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر بازاریابی رابطه ای بر وفاداری دانشجویان تالیف دکتر میرزا حسن حسینی، دکتر احمدعلی یزدان پناه و رومینا فرهادی نهاد
• بررسی مقایسه ای عوامل مؤثر بر انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دانشکده های فنی و مهندسی و روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تالیف علی عنایتی نوین فر، دکتر کمال درانی و دکتر نوروزعلی کرمدوست
• چکیده مقالات به زبان انگلیسی

هیات تحریریه:
دکتر حمیدرضا آراسته، دکتر سید مهدی الوانی، دکتر غلامرضا ذاکرصالحی، دکتر عباس بازرگان، دکتر حسین رحمان سرشت، دکتر عبدالله شفیع آبادی، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر هوشنگ مهریار، دکتر رضا نوروززاده

میانگین امتیازات:
تعداد آرا: 0امتیاز دهید:
EXCELLENT
VERYGOOD
GOOD
REGULAR
BAD

برگشت به صفحه اول گنجینه کتاب‌ | برگشت به بخش قبلى