کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

بایگانی بخش اعضای معاونت

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

خانم میترا منوچهری

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ -

خانم مژگان مهرپرور

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ -

آقای حسین سمیعی

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ -

خانم فریده جعفری

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ -

خانم فروزنده سعادتمند

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

دکتر رضا منیعی