کانال موسسه در آپارات کانال موسسه در اینستاگرام کانال موسسه در تلگرام

بایگانی بخش اعضای دفتر

img_yw_news
شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ -

آقای مهدی جعفری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

خانم ندا رضایی

img_yw_news
دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵ -

خانم زهرا نوری

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ -

آقای قربانعلی باقری

img_yw_news
سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ -

آقای حسین پرویزی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

دکتر نسرین نورشاهی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

دکتر علی باقر طاهری نیا

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ -

آقای امیر مرسلی