بایگانی بخش پنل‌های آتی

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ -

با دعوت از صاحبنظران و مدیران آموزش عالی: پنل سی و هفتم میز آینده پژوهی آموزش عالی برگزار می‌شود

پنل ۳۷ میز آینده‌پژوهی آموزش عالی با عنوان "آینده تحولات کسب و کار ناشی از گسترش آموزش‌های الکترونیکی" توسط میزآینده پژوهی...