بایگانی بخش معرفی دوره‌ها

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

کارگاه بهبود کیفیت دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها

برگزاری دوره "بهبود کیفیت دوره­های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه­ها" در دانشگاه هنر اصفهان...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی آشنایی با کارویژه های دانشگاه پژوهی (IR)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ -

کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با تأکید بر گراندد تئوری

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ -

دوره تفکر همه جانبه نگر در مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهها

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ -

دوره ارزیابی عملکرد دانشگاهی و پیچیدگی آن

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵ -

دوره بهبود کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها

img_yw_news
شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۵ -

دوره‌ها