بایگانی بخش آلبوم تصاویر

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ -

دانشگاه رازی - ۱۴۰۲.۰۳.۱۷

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ -

آموزش و پرورش - ۱۴۰۲.۰۳.۱۶

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ -

جهاد دانشگاهی - ۱۴۰۲.۰۳.۰۳

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دانشگاه افسری امام علی - ۱۴۰۲.۰۲.۲۰

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دانشگاه صنعتی سجاد - ۱۴۰۲.۰۲.۱۷

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

سازمان فنی و حرفه ای - ۱۴۰۲.۰۲.۱۳