پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش راهنمایی برای شیوه جاری سازی آموزش ترکیبی در دانشگاه‌ها

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

مسئله و هدف

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دلایل و ضرورت

img_yw_news
جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

میز پژوهشی