پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش چند رسانه‌ای

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

عکس‌ها

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۶

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

کارگاه بازنوآفرینی موسسه

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

پنل طرح مسئولیت اجتماعی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

فیلم‌ها

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر حسن بلورچی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

چند رسانه ای

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

پادکست‌ها