بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ -
سخنرانی دکتر سیما بوذری با موضوع:

ساماندهی مراکز آموزش عالی استان فارس با تاکید بر آمایش سرزمین

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر سیما بوذری عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ...

img_yw_news
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ -
با حکم رئیس موسسه:

دکتر سیما بوذری به سمت سرپرست گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌عالی موسسه منصوب شد

دکتر علی باقر طاهری‌نیا با صدور حکمی دکتر سیما بوذری عضو هیات علمی موسسه را به سمت سرپرست گروه برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌عالی موسسه منصوب کرد.

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ -

چاپ کتاب تحولات بین نسلی در زندگی دانشگاهی ایران

کتاب تحولات بین نسلی در زندگی دانشگاهی ایران مطالعه ای در سه نسل استادی به کوشش دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی...

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ -

کتاب دو جلدی آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران میانی و سناریوها منتشر شد

کتاب آینده پژوهی آموزش عالی و دانشگاه در ایران مبانی و سناریوها ویراسته ی دکتر مقصود فراستخواه عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و...

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ -

تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایستاده در گذر ایام منتشر شد

کتاب تاریخ اجتماعی موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی تا موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ایستاده در گذر ایام...