بایگانی بخش اخبار

img_yw_news
شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ -
یادداشت دکتر رضا منیعی در روزنامه دنیای اقتصاد:

آثار تورم بر عدالت در دسترسی به آموزش باکیفیت

رضا منیعی/ عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تورم به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک جامعه است که باعث افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها می‌شود. این پدیده منشأ آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری از جمله دسترسی عادلانه به آموزش مناسب و باکیفیت است، که مورد مطالعه این نوشتار قرار دارد. تاثیرات تورم بر اقشار مختلف جامعه بستگی به تدابیر و سیاست‌های دولت دارد و می‌تواند متنوع و متفاوت باشد. اگر جامعه را بر اساس وضعیت اقتصادی به سه دسته تقسیم کنیم، تاثیرات تورم در هر یک از این دسته‌ها را می‌توان مورد بررسی قرار داد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ -
در سومین جلسه میز پژوهشی صورت گرفت:

بررسی ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

بررسی ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ -
با مشارکت صاحبنظران:

دومین جلسه میز پژوهشی الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی برگزار شد

دومین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با حضور...

img_yw_news
شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ -
با مشارکت صاحب‌نظران برگزار شد:

نخستین جلسه میز پژوهشی الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی

نخستین جلسه میز پژوهشی «الزامات اجرایی‌سازی مصوبه‌ی سیاست‌ها و ضوابط سامان‌دهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» به مدیریت دکتر سمیه فریدونی عضو هیات علمی موسسه، دبیری هما فضلی و با حضور اعضای میز به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.    

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ -
در دومین گردهمایی آینده‌پژوهان آموزش عالی مطرح شد؛

دوگانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اختیار دانشگاه‌ها

دومین گردهمایی آینده‌پژوهان آموزش عالی با موضوع «آینده‌ مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشگاه ایرانی» توسط گروه آینده‌پژوهی و نظریه‌پردازی در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با حضور جمعی از اساتید دانشگاه‌های مختلف کشور برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ -
توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

دومین هم اندیشی آینده پژوهان آموزش عالی برگزار می شود

دومین هم اندیشی آینده پژوهان آموزش عالی با عنوان " آینده مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ایران" به همت...

img_yw_news
یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر رضا منیعی با موضوع:

پیمایش مشارکت فعال تحصیلی در دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاههای کشور

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر رضا منیعی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ -
سخنرانی دکتر رضا منیعی با موضوع:

فهم دانش پژوهی آموزش‌عالی در تجربه زیسته استادان ایرانی؛ یک مطالعه روایت پژوهی

در راستای برگزاری سلسله سخنرانی های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دکتر رضا منیعی عضو هیات علمی موسسه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ -
با حضور صاحبنظران:

نشست آینده دانشگاه ایرانی و مساله آزاداندیشی برگزار شد

نشست آینده دانشگاه ایرانی و مساله آزاداندیشی به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و همکاری اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۱ -
در راستای تشکیل شبکه متخصصین آموزش عالی:

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی برگزار شد

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی با حضور جمعی از اساتید فرهیخته و آینده پژوه و به همت گروه آینده پژوهی و نظریه پردازی موسسه پژوهش و ...

img_yw_news
شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ -
توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی:

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی برگزار می شود

اولین گردهمایی آینده پژوهان آموزش عالی با عنوان "آموزش عالی آینده را چگونه تصور می کنید؟" به همت...

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ -
با هدف استفاده از نظرات صاحب نظران صورت گرفت:

برگزاری پنل تخصصی بررسی و تحلیل نوسان تقاضای ورود به آموزش عالی و جهت‌گیری‌های آینده

پنل تخصصی بررسی و تحلیل نوسان تقاضای ورود به آموزش عالی و جهت‌گیری‌های آینده با هدف استفاده از نظرات صاحب نظران...