روند تعداد کل دانشجویان آموزش عالی ایران به تفکیک جنسیت در ده سال اخیر 
 

تعداد کل دانشجویان آموزش عالی به تفکیک دوره تحصیلی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰


 

کانال موسسه در آپارات    کانال موسسه در اینستاگرام    کانال موسسه در تلگرام    کانال موسسه در تلگرام    چند رسانه ای