img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸

آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ منتشر شد

کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به همت گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸

بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در موسسه برگزار شد

همزمان با روز آمار و برنامه ریزی، نشست قدردانی از زحمات اعضای گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات موسسه با حضور... ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

حضور مدیر و کارشناسان گروه پژوهشهای آماری موسسه در کارگاه نظام مدیریت کیفیت آمارهای رسمی

به گزارش روابط عمومی موسسه در این کارگاه که به دعوت مرکز آمار ایران برگزار شد در خصوص چارچوب ملی تضمین کیفیت و... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۷

همزمان با روز آمار و برنامه ریزی، نشست قدردانی از زحمات اعضای گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات موسسه با حضور... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ۹۶-۱۳۹۵

کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، منتشر شد... ادامه...

آرشیو