یازدهمین پنل تخصصی میز آینده‌ پژوهی آموزش عالی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | 

یازدهمین پنل میز آینده پژوهی با حضور متخصصان و مطلعین کلیدی و اعضای پنل و با موضوع «تأملی درباره شاخص‌های کمّی و کیفی روند علم در ایران؛ برای درکی بهتر از آیندۀ آن» ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۴ در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار گردید.

کلیدواژه ها: یازدهمین پنل تخصصی میز آینده‌ پژوهی آموزش عالی |