• گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی
img_yw_news
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶

روز آمار و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶

برگزاری گرامی داشت روز آمار و برنامه ریزی سال ۱۳۹۶ در موسسه...
  ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳

روز آمار و برنامه ریزی سال ۱۳۹۳

بمناسبت روز آمار و برنامه ریزی ( اول آبانماه) با حضور ریاست و معاون پژوهشی موسسه در سالن جلسات مراسم قدردانی از همکاران گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات انجام گردید... ادامه...

آرشیو تازه ها