• گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نیروی انسانی
img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 94-1393

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 93-1392

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳

روز آمار و برنامه ریزی سال 1393

بمناسبت روز آمار و برنامه ریزی ( اول آبانماه) با حضور ریاست و معاون پژوهشی موسسه در سالن جلسات مراسم قدردانی از همکاران گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات انجام گردید... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی 92-1391

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

img_yw_news
جمعه ۳ آبان ۱۳۹۲

چاپ کتاب آمار آموزش عالی ایران در سال تحصیلی 91-1390

چاپ کتاب آمار آموزش عالی سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ شامل دو بخش آمار دانشجویی و آمار آموزشگران دانشگاهی...

ادامه...

آرشیو تازه ها