پنل سیزدهم: شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۰ | 

پنل سیزدهم میز آینده پژوهی با حضور خبره های موضوع وذی نفعان، دربارۀ «شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور، ضرورت تفویض اختیار ساختاری به مناطق دانشگاهی و ارتقای سطح خود تنظیمی مناطق و استقلال دانشگاهی» در تیر ماه ۹۵ در محل مؤسسه برگزار شد.

هدف از برگزاری پنل، آینده اندیشی دربارۀ سیاستهای تمرکز زدایی آموزش عالی با تأکید بر استقلال دانشگاهی و اثر بخشی این سیاستها بود. اعضای پانل آینده پژوهی در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند.

نتیجه و محصول این پانل، پیش نویس دستور العمل ایجاد شبکه ملی مناطق آموزش عالی کشور بود که می توانید از لینک زیر دریافت نمایید.

• دریافت فایل پنل سیزدهم با حجم ۱.۴۲ مگابایت

کلیدواژه ها: ارتقای سطح خود تنظیمی مناطق | شبکه منطقه‌ای دانشگاه‌ها در کشور | ضرورت تفویض اختیار ساختاری | استقلال دانشگاهی | پنل سیزدهم |