img_yw_news
دوشنبه 1394 آذر 2

سخنرانی جناب آقای دکتر علی دينی

سخنرانی جناب آقای دکتر علی دينی عضو هيأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی...

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1394 آبان 25

هفتمين پنل تخصصی ساخت اقتصاد دانش در ايران طی برنامه ششم توسعه

موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی با همکاری جمعيت توسعه علمی ايران برگزار می کند...

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1394 آبان 25

سخنرانی سرکار خانم دکتر زهره عباباف

سخنرانی سرکار خانم دکتر زهره عباباف با همکاری جمعيت توسعه علمی ايران... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1394 آبان 17

ششمين پنل تخصصی ساخت اقتصاد دانش در ايران طی برنامه ششم توسعه

موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی با همکاری جمعيت توسعه علمی ايران برگزار می کند...

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1394 آبان 17

مراسم بزرگداشت روز آمار سال ۱۳۹۴

در هفته جاری بمناسبت روز آمار و برنامه ريزی مراسمی باحضور هيات رئيسه ... ادامه...

آرشيو رخدادها
img_yw_news
چهارشنبه 1394 مرداد 7

چاپ کتاب اقتصاد خرد آموزش عالی

کتاب "اقتصاد خرد آموزش عالی" به تاليف دکتر يعقوب انتظاری منتشر گرديد. ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 مرداد 7

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی شماره 73

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی شماره 73 منتشر گرديد... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 مرداد 7

چاپ کتاب دومين همايش آموزش عالی و توسعه پايدار (مجموعه مقالات همايش)

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 مرداد 7

چاپ کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی شماره 72

کتاب فصلنامه پژوهش و برنامه ريزی در آموزش عالی شماره 72 منتشر گرديد... ادامه...

img_yw_news
یکشنبه 1394 خرداد 31

چاپ کتاب روندهای آموزش عالی جهانی: رهگيری يک انقلاب دانشگاهی

ادامه...

آرشيو تازه‌ها
img_yw_news
شنبه 1394 آبان 30

هشتمين پنل تخصصی ساخت اقتصاد دانش در ايران طی برنامه ششم توسعه

موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی با همکاری جمعيت توسعه علمی ايران برگزار می کند...

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1394 آبان 18

تأمين نيروی پيمانی و رسمی

حسب نياز فوری مؤسسه به تأمين نيروی انسانی برای تصدی مشاغل و پستهای زير از بين نيروهای پيمانی و رسمی ، متقاضيان همکاری... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 شهریور 25

تقويم آموزشی و برنامه درسی

دانشجويان محترم می توانند جهت دريافت برنامه درسی و تقويم آموزشی به صفحه اصلی ... ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه 1394 شهریور 11

آگهی ثبت نام کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴

ثبت نام پذيرفته‌شدگان دومين دوره کارشناسی ارشد «مديريت و برنامه‌ريزی آموزش عالي» در روز‌ دوشنبه ۱۳۹۴/۶/۱۶ (ساعت ۱۲-۹ و ۱۵-۱۴) انجام می‌شود. برای آگاهی بيشتر... ادامه...

img_yw_news
شنبه 1394 خرداد 2

آگهی مزايده عمومی

مؤسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی در نظر دارد ۳ (سه) دستگاه خودرو پرايد مدل ۸۴ خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند... ادامه...

img_yw_news
دوشنبه 1393 اسفند 11

کارگاه بيماری های قلبی و عروقی

ضمن عرض پوزش به علت تأخير در روند اجرای کار، به اطلاع می‌‌رساند از تمامی همکارانی که در دوره" آشنايی با بيماری‌های قلبی و عروقی" ثبت نام نموده‌اند تقاضا دارد که... ادامه...

آرشيو آگهی ها