پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات- اعضای گروه
خانم فرزانه صحرائی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/4 | 

مشخصات عمومی

نام: فرزانه

نام خانوادگی: صحرائی

شماره تماس: ۲۳۵۱۷۱۴۰-۰۲۱

ایمیل: sahraeeirphe.ac.ir

Mrs. Farzaneh Sahraee

?
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات:
http://irphe.ac.ir/find.php?item=25.524.1039.fa
برگشت به اصل مطلب