پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات- اعضای گروه
آقای داود جعفری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/10/6 | 

مشخصات عمومی

نام: داود

نام خانوادگی: جعفری

شماره تماس: ۰۲۱-۲۳۵۱۷۱۳۵

ایمیل: davood.jafarigmail.com ,davood.jafariirphe.ac.ir

وب سایت شخصی: www.linkedin.com/in/davood-jafari

Mr. Davood Jafari

مدارک دانشگاهی

 1. کارشناسی، آمار دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۰.
 2. کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه مهر البرز، ۱۴۰۲.
مهارت ها و توانمندی ها

 1. MCSE Core Infrastructure Based on Windows Server ۲۰۲۲
 2. توسعه دهنده Python (Django)
 3. آشنایی با مباحث هوش مصنوعی(Artificial Intelligence) و مباحث یادگیری عمیق (DeepLearning)، یادگیری ماشین (Machine Learning) و بینایی کامپیوتر (Computer Vision).
 4. آشنایی با Javascript، Html، CSS
 5. تسلط بر سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی SQL Server و Microsoft Access
 6. تسلط با  Visual Studioو تکنولوژی .Net
 7. تسلط بر سخت افزار کامپیوتر.
 8. آشنایی با نرم افزار SPSS
 9. تجزیه و تحلیل آماری.
 10. آشنایی با زبان انگلیسی
سوابق اجرایی

 1. مدیر شبکه کامپیوتری در شرکت های متعدد.
 2. توسعه دهنده پایتون.
 3. تحقیق و اجرای پروژه در خصوص topic modeling درحوزه یادگیری ماشین بر روی پایتون ۱۴۰۲
 4. سامانه جامع کارکنان موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۴۰۱
 5. فعالیت در انجمن آمار ایران و طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات اعضاء این انجمن در سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹.
 6. برنامه نویسی طرح استاندارد سازی کالا و خدمات در مرکز آمار ایران در سال ۱۳۷۸.
 7. تهیه نرم افزار تقسیمات کشوری در دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور.
 8. بانک اطلاعات و نرم افزار مدیریت شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی آمار ایران (۱۳۷۶ دانشگاه شهید بهشتی)
فعالیت های پژوهشی

 1. کارشناس طرح اصلاح قانون هیئت امناء کشور، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۳.

 1. کارشناس طرح تدوین برنامه ششم توسعه در حوزه آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، ۱۳۹۴.
انتشارات

کتاب:
 1. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷.
 2. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸.
 3. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹.
 4. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱.
 5. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲.
 6. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳.
 7. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴.
 8. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵.
 9. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶.
 10. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷.
 11. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸.
 12. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹.
 13. همکاری در تالیف کتاب آمار آموزش عالی ایران از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات:
http://irphe.ac.ir/find-25.524.1037.fa.html
برگشت به اصل مطلب