بایگانی بخش اخبار

| جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 23 | تعداد کل بازدید های مطالب: 257 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی: آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی برگزار شد

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور؛ همایش: آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی توسط معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ -

کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور فراخوان پذیرش مقاله داد

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری پانزده نهاد، دانشگاه و دستگاه اجرایی؛ کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور را برگزار می نماید.

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی نهادینه‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش‌های مهارتی رسمی برگزار شد

نشست تخصصی نهادینه‌سازی نظام صلاحیت حرفه‌ای در آموزش مهارتی رسمی با حضور مسئولین دانشگاه فنی و حرفه‌ای و صاحبنظران این حوزه، روز دوشنبه اول خردادماه ۱۴۰۲ در دانشکده فنی و حرفه‌ای شریعتی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۲ -
معاون وزیر کار در نشست تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

همکاری وزارت علوم و وزارت کار در زمینه اشتغال/ ترویج فرهنگ کار و مهارت‌آموزی حلقه مفقوده اشتغال فارغ‌التحصیلان کشور است

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور؛ نشست تخصصی: "تصویر سازی بازارکار دانش آموختگان" به صورت...

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی: راهکارهای توسعه آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور در رشته های هنر برگزار می شود

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور: نشست تخصصی: راهکارهای توسعه آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور در رشته‌های هنر

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی: نهادینه سازی نظام ملی صلاحیت حرفه‌ای در آموزش مهارتی رسمی برگزار می شود

هشتمین نشست از سلسله همایش‌های کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور با نهادینه سازی نظام ملی صلاحیت حرفه‌ای در آموزش مهارتی رسمی توسط دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار می شود.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

همایش: تصویرسازی بازار کار دانش‌آموختگان برگزار می شود

هفتمین نشست از سلسله همایش‌های کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور با عنوان تصویرسازی بازار کار دانش ­آموختگان توسط دفتر توسعه کارآفرینی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می شود.

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی: آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی برگزار می شود

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور: نشست تخصصی: آموزش عالی اشتغال آفرین و هدفمند در پرتو طراحی نظام هدایت شغلی

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی: تحلیل وضع موجود آموزش‌های مهارتی و نیازمحور برگزار شد

 نشست تخصصی: تحلیل وضع موجود آموزش‌های مهارتی و نیازمحور توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
با حضور و مشارکت صاحبنظران:

نشست تخصصی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در توسعه آموزش هدفمند، نیازمحور و مهارتی برگزار شد

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور؛ نشست تخصصی ­نقش دانشگاه­ها و...

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

همایش نظام جامع آموزش مهارتی، مشارکت بخش خصوصی در آموزش مهارتی برگزار شد

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور: همایش نظام جامع آموزش مهارتی مشارکت...

img_yw_news
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

نشست تخصصی: تحلیل وضع موجود آموزش‌های مهارتی و نیازمحور برگزار می شود

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور: نشست تخصصی: تحلیل وضع موجود آموزش‌های مهارتی و...

img_yw_news
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

برگزاری نشست تخصصی: نقش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در توسعه آموزش هدفمند، نیاز محور و مهارتی

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور، نشست تخصصی: نقش دانشگاهها و...

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

همایش مشارکت بنگاه‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها و صنوف در اجرای آموزش های مهارتی غیر رسمی برگزار می شود

توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و...

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
با حضور نمایندگاه حوزه های مختلف:

سومین نشست جلسه شورای علمی و هماهنگی کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور برگزار شد

سومین نشست جلسه شورای علمی و هماهنگی کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -
در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور:

همایش نظام جامع آموزش مهارتی مشارکت بخش خصوصی در آموزش مهارتی برگزار می شود

در راستای سلسله نشست های تخصصی برگزاری کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور: همایش نظام جامع آموزش مهارتی مشارکت بخش خصوصی در آموزش مهارتی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود. 

img_yw_news
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ -

فهرست همایش‌ها و نشست‌های تخصصی کنگرۀ ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور منتشر شد

فهرست همایش‌ها و نشست‌های تخصصی کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیازمحور توسط دبیرخانه کنگره منتشر شد

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ -
باحضور اساتید و اندیشمندان:

نخستین پیش‌همایش کنگره آموزش هدفمند مهارت‌محور- نیازمحور برگزار شد

نخستین پیش­ همایش کنگره آموزش هدفمند مهارت­ محور- نیازمحور توسط موسسه پژوهش و برنامه ­ریزی آموزش عالی با همکاری جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه     

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ -

نخستین پیش همایش کنگره آموزش هدفمند مهارت محور- نیاز محور برگزار می شود

نخستین پیش همایش کنگره آموزش هدفمند مهارت محور- نیاز محور توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می شود    

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ -
دکتر طاهری نیا:

تقویت آموزش مهارت محور نیاز به عزم ملی دارد

نخستین جلسه شورای علمی و هماهنگی کنگره ملی آموزش هدفمند، مهارتی و نیاز محور به میزبانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد...