بایگانی بخش صفحه اصلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

معرفی واحد

واحد سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزش عالی با بهره‌مندی از متخصصین و کارشناسان متعهد و مجرب در زمینه ارائه سرویس‌های مکانی به چارچوب مدیریت و توسعه آموزش عالی کشور و سایر بخش‌ها و موسسات فعالیت می‌نماید...