پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش گفتگو در آموزش عالی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

برگزاری نشست تخصصی بین المللی شدن آموزش عالی

نشست تخصصی بین المللی شدن آموزش عالی با همکاری موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی ایران و موسسه ملی پژوهش در آموزش عالی مالزی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر منیعی و دکتر فریدونی

دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی و دکتر سمیه فریدونی عضو هیأت علمی موسسه نظرات خود را در نشست...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر سیاری

دکتر علی اکبر سیاری استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی

دکتر سمیه فریدونی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی نظرات خود را در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های زنان...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر منصوری

رضا منصوری، استاد دانشگاه صنعتی شریف، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی را به اشتراک می گذارد، این نشست...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر یمنی

دکتر محمد یمنی، استاد دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی خود با موضوع درس هایی از آموزگاران بزرگ را به مناسبت گرامیداشت روز معلم...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر ساکتی

دکتر پرویز ساکتی، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر گلنار مهران

دکتر گلنار مهران، استاد دانشگاه الزهرا (س)، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر مصطفی عمادزاده

دکتر مصطفی عمادزاده، استاد دانشگاه اصفهان، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر زهرا گویا

دکتر زهرا گویا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات آموزش عالی را به اشتراک می گذارد..

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی

دکتر سمیه فریدونی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در نشست مجازی زنان دانشگاهی و توازن کار-زندکی...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر رضا مکنون

دکتر رضا مکنون، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات علم و آموزش عالی را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی

دکتر سمیه فریدونی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در خصوص گسترش کمی آموزش عالی و مساله ی عدالت سخنرانی می کند...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر محمد فاضلی

دکتر محمد فاضلی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تجربه دانش پژوهی خود در مطالعات علم و آموزش عالی را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر ماندانا تیشه یار

دکتر ماندانا تیشه‌یار مدیر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه علامه طباطبایی سخنرانی خود را با موضوع «چرا دانشگاهها بین‌المللی می‌شوند» ارائه می‌دهد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر روشن

دکتر احمدرضا روشن عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش ‌عالی، در موضوع آسیب شناسی سیاستگذاری آموزش عالی در...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر مریم پناهی

سخنرانی سرکار خانم دکتر مریم پناهی با عنوان بین‌المللی سازی نظام‌های آموزش عالی ایران و کشورهای منطقه خلیج فارس در...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

ارائه دکتر احمدرضا روشن

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی خانم شادی روحانی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر هادی مرجائی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

برگزاری نشست تخصصی تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران

نشست تحلیل سیاست کفایت پژوهشی دوره دکتری تخصصی در ایران؛ پیامدها و خلق گزینه های ممکن...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر حسن محجوب

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر مریم حسینی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر عباس رشنوادی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی ​دکتر ذاکرصالحی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر نورشاهی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی خانم معصومه قارون

خانم معصومه قارون عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نتایج طرح پیمایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاههای کشور را...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

با همکاری موسسه: نشست تخصصی آموزش عالی و توسعه پایدار برگزار می شود

نشست تخصصی آموزش عالی و توسعه پایدار توسط قطب علمی آموزش عالی و توسعه و با همکاری موسسه پژوهش و ...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر حسن بلورچی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر سمیه فریدونی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بحران کرونا و آینده آموزش عالی؛ از امید به بازگشت تا...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر محمد فاضلی

دکتر محمد فاضلی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص کرونا و آموزش بین رشته ای برای سیاست عمومی...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر محجوب

دکتر حسن محجوب عشرت آبادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری موضوع «تصمیم گیری با رویکرد شناختی - عصبی» را...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر مرجائی

دکتر سید هادی مرجائی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع مسئولیت اجتماعی دانشگاه در...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر نسرین نورشاهی

دکتر نسرین نورشاهی رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر سعید سمنانیان

دکتر سعید سمنانیان عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص بحران کرونا و فرایندهای آموزشی و...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر ذاکرصالحی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر روشن

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر روشن

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی

نعمت الله فاضلی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تجربه زیسته مطالعات دانشگاهی خود را به اشتراک...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر عباس بازرگان

دکتر عباس بازرگان، استاد دانشگاه تهران دیدگاههای خود را با موضوع تجربه ارتقای کیفیت آموزش عالی از طریق آمار و ارزیابی ارایه می کند...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر طائی

دکتر حسن طائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تجربه زیسته مطالعات دانشگاهی خود را به اشتراک می گذارد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر جاودانی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر فراستخواه

دکتر مقصود فراستخواه هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را در سومین نشست...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر موسوی

دکتر سید اسماعیل موسوی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سخنرانی خود را با موضوع گذار به...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخترانی دکتر نورشاهی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر موسوی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر مرجائی

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر ذاکرصالحی

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی نظرات خود را در نشست جایگاه ایران در جذب دانشجویان بین‌المللی و...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر غلامرضا فرجادی

سخنرانی دکتر غلامعلی فرجادی عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، با موضوع پژوهش: شکست...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

مجموعه نشست های گرامی داشت هفته پژوهش

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش مجموعه نشست های تخصصی را برگزار می کند...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر رضا منیعی

دکتر رضا منیعی معاون پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در وبینار سنجش مشارکت فعال تحصیلی دانشجویان...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر مریم حسینی

دکتر مریم حسینی عضو هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دیدگاه های خود را در وبینار راهنمای تدوین دوره های...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دانشگاه برای ایران امروز چه کرده است؟

کتاب های تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران و استادانِ استادان چه کردند؟ با حضور دکتر مقصود فراستخواه، عضو هیأت علمی...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند

نقد و بررسی کتاب: استادانِ استادان چه کردند؟ باحضور: نویسنده کتاب: دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر غلامرضا ذاکرصالحی در نشست بررسی قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی موسسه در نشست بررسی قانون تشکیل هیأت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی سخنرانی می کند.

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

روایت مقصود فراستخواه از مساله توسعه در ایران

دکتر محسن رنانی، دکتر عباس کاظمی و دکتر مقصود فراستخواه استاد موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نشست رونمایی از کتاب...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

نشست تخصصی (سهامداری دانشگاهها در صنایع و معادن) آری یا نه؟

نشست تخصصی "سهامداری دانشگاهها در صنایع و معادن" آری یا نه؟ با حضور جمعی از روسای دانشگاهها و پژوهشگاهها به میزبانی موسسه برگزار می شود...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

پنل تخصصی بررسی سیاست های مناسب آموزش عالی در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

این پنل در روز یکشنبه ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ صبح در محل موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار خواهد شد...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

پنل تخصصی بررسی و تحلیل نوسان تقاضای ورود به آموزش عالی و جهت‌گیری‌های آینده

برگزاری پنل تخصصی با عنوان بررسی و تحلیل نوسان تقاضای ورود به آموزش عالی و جهت‌گیری‌های آینده در موسسه پژوهش و ...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

پنل تخصصی بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی

برگزاری پنل تخصصی با عنوان بررسی ظرفیت‌ها و پیش بایست‌های اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در موسسه...

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی خانم معصومه قارون

./files/site1/images/News/02/photo_2019-11-10_11-48-33.jpg

img_yw_news
شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ -

سخنرانی دکتر احمدعلی یزدان پناه

دکتر احمدعلی یزدان پناه عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه...