بایگانی بخش اخبار سایت

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۹ -

خبر

44درصد از دانشجویان کشور در گروه آموزشی علوم انسانی تحصیل می‌کنندخبرگزاری فارس: مدیر گروه پژوهش‌های آماری و فناوری اطلاعات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی کشور در خصوص توزیع دانشجویان کشور در گروه‌های آموزشی مختلف گفت: بر اساس آمار موجود در سال تحصیلی 89-88 معادل 44 درصد از دانشجویان کل کشور در گروه آموزشی علوم انسانی تحصیل می‌کنند.